Just another WordPress.com site

Kyyveden vesienhoidon toimintaryhmän sivut ovat nyt osa Etelä-Savon vesienhoito -sivustoa jonka osoite on http://esvesienhoito.wordpress.com. Vanhaa sivustoa ei enää päivitetä ja kaikki vanhan sivuston materiaali on luettavissa uudella sivustolla.

Mainokset

Kyyveden vesienhoidon yleissuunnitelman luonnos on lisätty sivuille. Luonnosta on mahdollista kommentoida joko suoraan blogisivuille tai Kyyvesi kuntoon -ryhmän jäsenille.

 

Terveisin ELY-keskus/Jani Pulkkinen

Kyyveden alivedenkorkeuden nostotyöryhmä on saanut selvittelytyönsä päätökseen. Lisätietoja selvittelyhankkeen tuloksista ja johtopäätöksistä alivedenkorkeuden nostohanke -sivulla.

terveisin ELY-keskus/Varpu Rajala

Kutsu yleisötilaisuuteen

26.3.2013 klo 18.00- 21.00 Haukivuoren yläasteen auditorioon os. Koulutie 3, Haukivuori.

Tilaisuudessa esitellään Kyyveden kunnostamiseen ja hoitoon liittyviä asioita, mm.

Toimintaryhmän kuulumiset kertoo Reijo Lähteenmäki, Etelä-Savon ELY – keskus

Kuhien kasvunopeus ja kalastuksen kehittämisen mahdollisuudet selvittää Teemu Hentinen, Etelä-Savon ELY – keskus

Kosteikkokartoituksia selvittää Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo

Alivesien nostohankkeen vaiheista kertoo Heikki Tanskanen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

 Tervetuloa!

Siepattu_maisema

Vuosi 2012 on takana ja on aika luoda pieni katsaus sivustojen käyttöön.

Sivuistoille on niiden avaamisesta helmikuussa 2011  tähän päivään (7.1.2013) mennessä tehty 12 775 avauskertaa. Parhaimpana päivänä on avauksia ollut 161 kpl. Vuonna 2012 sivustoille tehtiin yhteensä 9 244 avausta. Suosituimmat artikkelit olivat ALIVESIEN NOSTOHANKE 3 347 avausta (36.2 %), KOTISIVU 1 740 avausta (18,8 %), KOKOUKSET 980 avausta ( 9,8 %), TOIMINTA 749 avausta (8,1%) ja TAUSTA-AINEISTOT 718 avausta (7,7%). Tämä ”viiden kärki” saavutti yhteensä 80,6 % kaikista toimintavuoden avauskerroista.

Vuoden 2012 toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma on lisätty sivuille.

Vuoden 2013 toiminnan pääasialliset painopisteet ovat mm: Yleissuunnittelun edistäminen, kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen edistäminen, poistokalastushankkeen valmistelu. Niittotarveselvitystä ja näkösyvyyden tarkkailua jatketaan. Hankkeesta kerrotaan mm. Haukivuoren kotiseutumarkkinoilla, Mikkelin kalamarkkinoilla ja Pieksämäen syysmarkkinoilla. Lisäksi on suunniteltu järjestettävksi yleisötilaisuudet maaliskuulla (Haukivuorella) ja syyskuussa (Koiraselän alueella).

Alivesien nostamista selvitellyt työryhmä on esittänyt, että projektia jatketaan tavoitteena Kyyveden alivedenkorkeuden nostaminen. Hankkeen jatkamista varten kootaan epävirallinen neuvottelukunta, joka selvittää vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen liittyviä seikkoja, kuten rahoituksen

Toiminnallisin terveisin, ELY-keskus/Reijo Lähteenmäki

Kyyveden ja Rauhajärven vedenkorkeuskyselyiden tulokset ovat nyt valmiit ja tutustuttavissa täällä!
terveisin, ELY-keskus/Varpu Rajala

Kyyveden ja Rauhajärven vedenkorkeuskyselyiden vastausaika on päättynyt. Kiitos kaikille vastanneille!

Avainsanapilvi